Print this page

Новини

Научен семинар на направление МДС


на 17 март  2015 г. от 14 часа в зала 200 на ИМех с доклад на доц. д-р Клементина Младенова

На 17 март  2015 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе разширен СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на дискретни системи”, на който доц. д-р Клементина Младенова ще изнесе доклад на тема:

Механика на отворени системи от твърди тела. Теория и приложения.

Канят се всички заинтересовани.

От ръководството на направление МДС.


Последна промяна:26-06-2018