Print this page

Новини

Научен семинар на направление МДТТ


На 23 февруари 2015 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика с доклад на доц. Румен Янков

На 23 февруари 2015 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе разширен СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който доц. Румен Янков ще изнесе доклад на тема

Моделиране и числено симулиране с приложения в механиката на материалите

 

Канят се всички заинтересовани.

 

От ръководството на направление МДТТ.


Последна промяна:26-06-2018