Print this page

Новини

Академична лекция


На 04.02.2015 г. от 16:00 часа в зала 200 на Института по механика доц. д-р Филип Филипов Йорданов ще изнесе академична лекция

На 04.02.2015 г. от 16:00 часа в зала 200 на Института по механика

доц. д-р Филип Филипов Йорданов ще изнесе академична лекция на тема:

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВЪЛНИ В НЕХОМОГЕННИ АНИЗОТРОПНИ СРЕДИ, СЪДЪРЖАЩИ

ПУКНАТИНИ, ВКЛЮЧЕНИЯ И СЛОЕВЕ

 

От ръководството на секция „Механика на деформируемото твърдо тяло”.


Последна промяна:26-06-2018