Print this page

Новини

Общоинститутски семинар


На 21 януари 2015 г. от 14.00 ч. в зала 200 на Института по механика ще се проведе общоинститутски семинар.

На 21 януари 2015 г. от 14.00 ч. в зала 200 на Института по механика ще се проведе общоинститутски семинар.

Лектор:

проф. дн Александър Рачев

Тема на лекцията:

Моделиране в биомеханиката и биоинженерството

(в категориите на механиката на деформируемото твърдо тяло)

 

Председател:  проф. дн Н. Витанов


Последна промяна:26-06-2018