Print this page

Новини

Разширен семинар


9 декември 2014, 14:30 часа  в зала 200 на Института по механика БАН- предварително обсъждане на дисертационния труд на докторант Навийн Кулакарни

Разширен семинар

на направление „Математическо моделиране и числени симулации в механиката” на ИМЕХ-БАН

за предварително обсъждане на дисертационния труд

 

Direct Simulation Monte Carlo Application for Analysis of Isothermal Gas Flow in Micro-channel Configurations

 

на докторант на самостоятелна подготовка Навийн Кулакарни

 

9 декември 2014, 14:30 часа  в зала 200 на Института по механика БАН

 

Дневен ред

  1. Предварително обсъждане на дисертационния труд
  2. Приемане на решение за дисертабилността на предложения труд
  3. Предложение за състав на Научно жури

 

 

От ръководството на направление  ММЧС

 


Последна промяна:26-06-2018