Print this page

Проекти

Лекция “MICRO- AND NANOMECHANICS”


на 18.12.2008 г., от 15 часа, в зала 200 на ИМех-БАН. Лектор: проф. СТЕФАН ДИМОВ (Cardiff University)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 18.12.2008 г., от 15 часа, в зала 200, проф. СТЕФАН ДИМОВ от Manufacturing Engineering Centre, CARDIFF UNIVERSITY, UK ще изнесе лекция на тема

"MICRO- AND NANOMECHANICS"

Поканват се всички колеги, за които лекцията представлява интерес, да я посетят.

Лекцията е част от обучението по микро- и наномеханика на целевата група на договора по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"- BG051PO001/07/3.3-02/55/17.06.2008


Детелина Игнатова, ръководител проект BG051PO001/07/3.3-02/55/17.06.2008


Последна промяна:17-02-2020