Print this page

Новини

Общо събрание на учените


На 13 ноември (четвъртък) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 13 ноември (четвъртък) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание на учените, служителите и Научния съвет на Института при следния дневен ред.

1.  Избор на Научен съвет на Института по механика, БАН.

 

ДИРЕКТОР

Проф. дтн В. Кавърджиков


Последна промяна:26-06-2018