Print this page

Новини

Общоинститутски семинар


на 11.06.2014, от 15:00 ч. , зала 200 на Института по механика

Институт по Механика – БАН

Общоинститутски семинар № 4

 

Ще се проведе на: 11 юни 2014 г, 15:00 часа, зала 200, Институт по Механика

Водещ: доц. д-р Румен Кръстев

Тема: Изследователски структури и изследователска продуктивност

Лектор: проф. дмн Николай К. Витанов

Абстракт: Ще бъде обсъдено съдържанието и част от математическата методология, описана в книгата

SCIENCE DYNAMICS AND SCIENTIFIC PRODUCTIVITY

Concepts, models, indicators.

от Н. К. Витанов, З. Димитрова и К. Витанов

Ще поговорим за насоките на бъдещото развитие на научните изследвания в Института по механика.


Последна промяна:26-06-2018