Print this page

Емилиян Петков Атанасов

Регионална 4М конференция


На 19.12.2008 г., от 9:00 до 15:00, в зала 200 на Института по Механика-БАН ще се проведе регионална конференция на тема: Industry-Academia Partnerships in the field of microproduction technology

На 19. декември 2008 г. от 9 до 15 часа в зала 200 на Института по механика на БАН (ИМех-БАН) ще се проведе регионална конференция на тема "Партньорство индустрия - академия в областта на базираното на микро-технологии производство" (Regional 4M Workshop - Industry-Academia Partnerships in the field of microproduction technology). Конференцията се организира от ИМех-БАН в рамките на проект 4М NoE (4M Network of Excellence Multi-Material Micro Manifacture). Ще се дискутират следните теми:

- Микро и нано производство - предизвикателства и възможности;

- Европейска инфраструктура за микро и нано производство;

- Предстоящ конкурс по 7РП - Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) с акцент върху инициирането на проекти ориентирани към базираното на микро-технологии производство.

Поканени са гости от Университета в Кардиф (UK), Румъния, Русенския университет "Ангел Кънчев", Софийския университет "Климент Охридски", Химикотихнологичния и металургичен университет - София, иститути и лаборатории на БАН и представители на малки и средни предриятия: Nanotoolshop - Благоевград, Milkotronics Ltd - Стара Загора, STS - Габрово, Microsystems - Варна, Multicoats Ltd - Пловдив.

Организатори: ст.н.с. д-р Е. Маноах, ст.н.с. д-р К. Костадинов


Последна промяна:18-02-2020