Print this page

Новини

in memoriam


Marcel Hennenberg, почетен член на Института по механика

На 25 Април 2014 г. в гр. Брюксел почина Почетният член на Института по механика д-р Марсел Хенненберг от  Свободния университет на Брюксел, Белгия. Той беше много голям приятел на България. С учени от института го свързва двадесетгодишно ползотворно научно сътрудничество в рамките на международни  проекти по Трета и Четвърта рамкови програми на ЕС и 6 научни проекти по линия на ЕБР на БАН с Франкофонската общност на Белгия. С неговата научна дейност и изключителна ерудиция той допринесе за израстването на млади кадри по хидродинамика у нас.

Д-р М. Хенненберг е роден през 1947 г. в гр. Брюксел. През 1980 г. защитава докторска дисертация в катедрата по физикохимия на Свободния университет на Брюксел, ръководена от Нобеловия лауреат проф. Илья Пригожин. От 1992 г. до пенсионирането му през 2012 г.  работи в Научния център по микрогравитация към същия университет. Д-р М. Хенненберг бе международно известен учен в областта на междуфазовата хидродинамика. Той владееше свободно седем езика. Има над 140 публикации, 31 от които с учени от института. Последната му съвместна работа бе докладвана на 35-ия Юбилей на Института по механика и публикувана в кн. 4 на J. Theor. Appl. Mech. за 2013 г.

 

Ще запомним д-р Марсел Хенненберг с неговата всеотдайност в научното сътрудничество, доброта и ведър хумор.

 

 

Списък на публикациите на д-р М. Хенненберг с учени от Института по механика

 

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 

От Ръководството на института


Последна промяна:26-06-2018