Print this page

Новини

Научен семинар на секция МДТТ


На 29 април  2014 г. (вторник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика

СЕМИНАР

На 29 април  2014 г. (вторник) от 14 часа в зала 200

на Института по механика ще се проведе разширен семинар на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който  гл. ас. д-р Филип Филипов Йорданов ще изнесе доклад на тема

Разпространение на вълни в нехомогенни анизотропни среди,

съдържащи пукнатини, включения и слоеве


Последна промяна:26-06-2018