Print this page

Новини

Научен семинар


на 28.04.2014, понеделник, от 14 часа в зала 200 а ИМех-БАН

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с решение на НС на ИМех от 17. 04.2014 г., на 28 април  2014 г. (понеделник) от 14 часа в зала 200 на Института по механика, БАН, ще се проведе отворен семинар на структурно звено „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”, на който  доц. дн Станимир Димитров Илиев, ще изнесе доклад на тема

Математическо моделиране и приложение на математиката в механиката на капилярните системи: резултати  и настоящи изследвания в структурно звено ММЧСМ

 

Материали, свързани с темата на доклада, могат да бъдат намерени на:

http://www.imbm.bas.bg/stani

https://dl.dropboxusercontent.com/u/80886486/materiali_doklad_stani.pdf


Последна промяна:26-06-2018