Print this page

Новини

Научен семинар на секция ФХМ


на 18.12.2013 г./сряда/ от 13.00 часа в зала 200, Блок 4

На 18.12.2013 г./сряда/ от 13.00 часа в зала 200, Блок 4 ще се проведе Научен семинар на направление Физико-химична механика за обсъждане на тематични отчети и работата на докторанти.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА НА НСЗ „ФИЗИКО-ХИМИЧНА МЕХАНИКА“-18.12.2013г.

13.00-13.30  Магдалена Иванова. Основни изисквания за висока технологичност и тенденции за изследване на циментсъдържащи бетони

13.30-14.00 Иванка Петрова. „Реология,механични и термични свойства на трифазни полимерни нанокомпозити“

14.00-14.30 Верислав Ангелов. „Дву- и трифазни нанокомпозити на основата на епоксидна смола-получаване,структура и свойства“

14.30-15.00 Страшимир Джумалийски. „Рециклиране на вторични пластмаси:модифициране на полиетилен терефталат,структура и свойства“

Поканени са всички колеги.


Последна промяна:26-06-2018