Print this page

Новини

Тържествено честване


на 100 години от рождението на академик Георги Бранков - на 12 декември от 16 часа в Големия салон в сградата ЦУ на БАН

Институтът по механика към БАН, Националният комитет по теоретична и приложна механика, отделение инженерни науки при САЧК и Националният технически съюз по строителство в България организират на 12 декември 2013 от 16 часа в Големия салон на БАН тържествено честване на 100 години от рождението на академик Георги Бранков. Честването е под патронажа на Председателя на БАН академик Стефан Воденичаров.

 

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ БРАНКОВ (24.01.1913–02.10.1997), строителен инженер, общественик, академик (1974), главен научен секретар (1968–1973) и заместник-председател на БАН (1973–1982). Акад. Бранков е основател и председател на Националния комитет по противоземетръсно инженерство (1966), основател и председател на Националния комитет по теоретична и приложна механика (1968), директор на Института по техническа механика (1972), директор на Централната лаборатория по биомеханика при БАН (1972) и на основания от него Институт по механика и биомеханика при БАН (1977–1988); бил е ръководител на Централната лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство (1982). Научните му приноси са в областите на техническата механика, масивни конструкции, сеизмичната механика, биомеханиката.


Последна промяна:26-06-2018