Print this page

Новини

Научен семинар / ФХМ


На 27.11.2013 г. /сряда/ от 13:00ч в зала 200 на ИМех - семинар на направление Физикохимична механика

На 27.11.2013 г. /сряда/ от 13:00 часа в зала 200 на ИМех ще се проведе семинар на направление Физикохимична механика за представяне на резултати от изследователските задачи.

Програма на семинара:

13.00-13.30  проф.дтн Румяна  Коцилкова:  Полимерни нанокомпозити: реология,микро- и наномеханика.

13.30-14.00  доц. д-р Евгени Иванов: Трифазни нанокомпозити на базата на полипропилен с въглеродни нанотръбички и слоест силикат.

14.00-14.30 инж. Юлий Цеков: Методика за осъществяване на бърз и ефективен контрол върху структурата и механичните свойства на мрежи от нановлакна посредством атмно-силова микроскопия и наноиндентация.

14.30-15.00 инж. Петър Тодоров: Наноиндентация и атомно-силова микроскопия на трифазни нанокомпозитни материали с матрица от епоксидна смола.

15.00-15.30 доц. д-р Маргарита Натова:

1. Многокомпонентен материал за рехабилитация на замърсени площи.

2.  Разработване на технология за енергоспестяващи тръби за външен монтаж (ТехЕН)

Канят се всички интересуващи се.


Последна промяна:26-06-2018