Print this page

Новини

ОС на учените в ИМех


ще се проведе на На 26.11.2013 г. (вторник) от 10:00 ч. в зала 510 на Института по механика

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 26 ноември 2013 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на учените на Института при следния дневен ред.

1. Обсъждане и приемане на допълнения и изменения в правилника на ИМех - Н. Витанов, В. Василев

2. Информация за финансовото състояние на ИМех. - Г. Кангалова.

3. Обявяване на началото на атестацията в ИМех - Е. Николова.

4. Относно процедурата за подготовка на годишния отчет на ИМех - В. Василев

5. Кратка информация за 12-тия конгрес по ТПМ и за публикуването на изнесените доклади - П. Джонждров.

6. Обсъждане на предложения за членове на Етическата комисия на ИМех, БАН.

 

Председател на Общото събрание Е. Захариев

Последна промяна:26-06-2018