Print this page

Людмила Парашкевова

Българско дружество по биомеханика - общо събрание


17 декември (сряда) 2008г. от 16:00 часа в зала 300 на Института по механика БАН - Общо събрание на членовете на БДБ
От Управителния съвет на

Българското Дружество по Биомеханика (БДБ)

До членовете на БДБ 

Уважаеми колеги,

Съобщаваме ви, че на 17 декември (сряда) 2008г. от 16:00 часа в зала 300 на Института по механика - БАН ще се състои Общо събрание на членовете на Българското дружество по биомеханика при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове.

2. Информация за състоянието на списание Series on Biomechanics.

3. Обсъждане намеренията на УС за бъдеща дейност на дружеството.

4. Разни.

Благодарим за съдействието.

С уважение,

УС на БДБ

 

 

 


Последна промяна:19-07-2018