Print this page

Новини

Академична лекция


на проф. дн Евтим Захариев на 28.11.2013 г. от 13:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,

На 28.11.2013 г. от 13:00 часа в зала 200 на Института по механика

проф. дн Евтим Захариев ще изнесе академична лекция на тема:

„Нелинейна динамика на твърди и еластични многозвенни системи”

 

Поканени са всички колеги.

От ръководството на направление „Механика на дискретни системи”.

Последна промяна:26-06-2018