Print this page

Новини

Предзащита


На 19.07.2013 г. (петък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика към БАН - предзащита на маг. Петър Дойнов
СЪОБЩЕНИЕ

На 19.07.2013 г. (петък) от 13 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се състои предзащита на докторанта на самостоятелна подготовка в направление Механика на флуидите Петър Димитров Дойнов

Тема на дисертацията: Приложение на методи за анализ на фрактални свойства на времеви редове към анализ на биологични сигнали

Научен ръководител: проф. Николай Витанов

Последна промяна:26-06-2018