Print this page

Математическо моделиране и числени симулации

Разговор за реформите в науката


11.12.2008г. - Дискусия за развитието на БАН като най- голeмия научно-изследователски център в България

Дискусия за развитието на БАН като най- голeмия научно- изследователски център в България


11 декември 2008


Днес,  11 декември 2008 г. от 11 часа се състоя разговор между ръководството на БАН и социолози, учасвали в кръглата маса, проведена от МОН за бъдещето на науката преди два дни. От поканените на срещата се отзоваха социолозите Андрей Райчев, Мира Радева и Петя Кабакчиева.


Председателят на  БАН Академик Никола Съботинов  разясни, че поради непознаване на Академията се получават различия във вижданията. Той очерта реформите в БАН до момента и наблегна на бъдещата оценка на институцията, организирана от Европейския научен фонд. Председателят на БАН посочи европейското признание на постиженията на Академията и успехите и като първа институция въвела проектното начало. Академик Съботинов заяви, че подкрепя създаването на научната стратегия, но със съответните корекции. Необходимо е да се  отделят повече средства насочени за подобряването на научните изследвания и да се даде заслужено място на БАН , като най-големия научно-изследователски център.

Още за дискусията: информация от Дневник 11.12.2008; mediapool.bg 11.12.2008 


Последна промяна:08-05-2024