Print this page

Новини

Научен семинар


На 22 май 2013г. от 13.30 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе научен семинар на направление Биомеханика.

СЪОБЩЕНИЕ

НА 22.05.2013г. В 13.30 ЧАСА В ЗАЛА 200 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НАУЧЕН СЕМИНАР НА НАПРАВЛЕНИЕ „БИОМЕХАНИКА”. ДОКЛАД НА ТЕМА

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА БАКТЕРИАЛНОТО ОКИСЛЕНИЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ЙОНИ ОТ Acidithiobacillus ferrooxidans JCM 3863 ПРИ РАЗЛИЧНИ МОДИФИКАЦИИ НА ТЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ СРЕДИ.”

ЩЕ ИЗНЕСЕ гл. ас. Елица Михайлова Петрова.

Канят се всички интересуващи се колеги.


Последна промяна:26-06-2018