Print this page

Новини

Научен семинар


8 май 2013 /сряда/ от 13.30 часа в зала 200 семинар на направление Биомеханика

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Направление „БИОМЕХАНИКА” организира семинар на 8 май 2013 /сряда/ от 13.30 часа в зала 200 на Института по механика – БАН, на който  Душан Петкович – докторант от Факултета по машинно инженерство към Нишкия университет ще изнесе лекция на тема “Изследване на механичните характеристики на биологични материали”.

 

Поканени са всички интересуващи се.


Последна промяна:26-06-2018