Print this page

Евелина Миткова Симеонова-Иванова

Вътрешна защита


На 5 декември 2008 год. (петък) от 11 часа в зала 200 на ИМех- БАН, ще се проведе вътрешна  защита на дисертационния труд на Радослав Орански.

ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд на

РАДОСЛАВ КАЛИНОВ ОРАНСКИ

от Института по механика при БАН

на тема:

„Механика и управление на мобилен робот за спасителни операции"

за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Детелина Игнатова

Материалите по вътрешната защита (дисертация и автореферат) са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по механика при БАН-гр.София, Акад. Г. Бончев, бл. 4.


Последна промяна:16-02-2012