Print this page

Новини

Научен семинар


19.04.2013г. от 14.00 часа в зала 200 на ИМех: гост лектори от Института по механика на металополимерните системи, Гомел, Беларус.

На 19.04.2013 год /петък/ от 14.00 часа в зала 200 на Института по механика - БАН ще се проведе семинар на тема:

  1. Презентация на Института по механика на металополимерните системи „В. А. Белый” – НАН на Беларус, гр. Гомел, Беларус
  2. Проект по 7 РП на ЕС „INNOVATIVE NONDESTRUCTIVE TESTING AND ADVANCED COMPOSITE REPAIR OF PIPELINES WITH VOLUMETRIC SURFACE DEFECTS”

 

Лектори са ст. н. с. д-р Сергей Бухаров и мл. н. с. Николай Якимович от ИММС – НАНБ.

Поканени са всички интересуващи се.


Последна промяна:26-06-2018