Print this page

Тема 1

Акустика 2008


От 5 до 6 декември 2008 г. в зала 510 на Института по механика - БАН ще се проведе конференция "Акустика 2008".

Тематиката на конференцията е фундаментални и научно-приложни проблеми на акустиката - електроакустика; строителна акустика; акустика на зали; обработка на звукови сигнали; хидроакустика; физическа акустика; вибрации на машини; въздействие на шум и вибрации върху човека; акустичен безразрушителен контрол; нормативна база.

Организатори:

Национална секция по акустика

Българска асоциация  за обществен контрол и управление на шума

Съюз по електротехника, електроника и съобщения

Институт по механика - БАН (лаборатория "Механика, диагностика и безразрушителен контрол")

ТУ - Варна, катедра "Радиотехника"

 

Домакин на първата част от конференцията, която се проведе на 24 и 25 октомври 2008 г., бе Техническият Университет-Варна. 

 


Последна промяна:08-05-2021