Print this page

Асен Георгиев Недев

Обединен семинар по механика


На 2.12.2008 г. от 10.30 часа в зала 200 на ИМех-БАН проф. Кирил Арнаудов ще изнесе доклад пред Семинара.

Уважаеми колеги,

На 2.12.2008г. (вторник) от 10.30 часа в зала 200 на ИМех-БАН ще се проведе заседание на Обединения семинар по механика, на което проф. Кирил Арнаудов (ИМех-БАН, секция Мехатронни системи) ще изнесе доклад на тема:

Конструиране на специален редуктор с две предавателни отношения

за приложение в АЕЦ "Козлодуй"

 

Най учтиво ви каним да вземете участие в работата на Семинара.

Председател на  Обединения семинар по механика:

ст.н.с. 1 ст., дтн М. Миховски


Последна промяна:19-07-2018