Print this page

Новини

Общо събрание на учените


Общо събрание на учените - 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на учените и всички служители на Института при следния дневен ред.

1. Информация от директора, проф. д.н. В. Кавърджиков, за финансовото състояние на Института по механика, БАН, през второто полугодие на 2012 г. (PowerPoint - презентация).

2. Разни.

 

Председател на ОС: Е. Захариев


Последна промяна:26-06-2018