Print this page

Стефан Петров Радев

Общо събрание на учените от ИМех


Събранието ще се проведе на 8.12.2008 от 13:00 часа, зала 510.

Ще се приемат промени във "Вътрешните правила за формиране на работната заплата в ИМех-БАН".

 Председател на ОСУ при ИМех:
/ст.н.с. I ст. дтн М. Миховски/

На вашето внимание: дните 26,29 и 30 декември 2008 няма да се отработват, а ще са за сметка на личната платена отпуска. Институтът ще бъде във ваканция от 24.12.2008 до 4.01.2009 г. включително.


Последна промяна:20-02-2019