Print this page

Новини

Общо събрание на учените


На 22 май 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе ОС на учените

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 22 май 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на учените при следния дневен ред.

1. Избор на четвърти представител на Института в ОСУ в БАН.

2. Разни.

2.1 Въпроси към Директора, проф. Васил Кавърджиков, относно финансовото състояние на Института.

 

Председател на ОС: Е. Захариев


Последна промяна:26-06-2018