Print this page

Новини

ОБЩО СЪБРАНИЕ


На 24. април 2012, от 10 часа, в зала 510 на ИМех ще се проведе ОС на учените

На 24 април 2012 г. (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика ще се проведе Общо събрание на учените при следния дневен ред.

1. Избор на представители на Института по механика в Общото събрание на БАН.

2. Гласуване на отчета на Общото събрание за 2011 г.

3. Разни.

 

Председател на ОС: Е. Захариев


Последна промяна:26-06-2018