Print this page

Новини

Общо събрание на учените


9 април 2012 г. (понеделник) от 10 часа в зала 510 на Института по механика

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 9 април 2012 г. (понеделник) от 10 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание на учените на Института при следния дневен ред.

1. Избор на представители на Института по механика в Общото събрание на БАН.

2. Разни.

2.1. Кратка информация за финансовото състояние на Института по механика.

2.2 Дискусия.

 

Председател на ОС: Е. ЗахариевПоследна промяна:26-06-2018