Print this page

Славчо Георгиев Славчев

Заседание на Обединения семинар по механика


На 27.11. 2008г. (четвъртък) от 10.30 ч. в зала 200 на Института по механика ще се проведе заседание на Обединения семинар по Механика.

Относно: Семинар за откриване на процедура за предзащита за получаване на научната степен ''доктор на математическите науки'' на ст.н.с. II ст. д-р Клементина Д. Младенова на тема:

Механика на отворени системи от твърди тела - теория и приложения

научна специалност 01.02.02 "Приложна механика".


Поканват се всички интересуващи се.Председател на семинара:

/ ст.н.с. I ст. дтн Митко Миховски /


Последна промяна:01-06-2022