Print this page

Новини

Академична лекция на проф. д-р Дора Карагьозова


на 1.03.2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика

Уважаеми колеги,

 

На 1.03.2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика

проф. д-р Дора Карагьозова ще изнесе академична лекция на тема:

 

Конструктивни елементи и материали под действие на удар и взрив: моделиране и приложения

 

От ръководството на направление „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Последна промяна:26-06-2018