Print this page

Новини

Академични лекции


на
доц. д-р Ана Янакиева
доц. д-р Десислава Пашкулева
проф. дн Васил Кавърджиков
на 10.01.2012 г.
Уважаеми колеги,
 
на 10.01.2012 г. от 10:00 часа в зала 200 на Института по механика
доц. д-р Ана Янакиева ще изнесе академична лекция на тема:
 
„Върху композити, подсилени с въглеродни нанотръбички”
  
на 10.01.2012 г. от 15:00 часа в зала 200 на Института по механика
доц. д-р Десислава Пашкулева ще изнесе академична лекция на тема:
 
„Тенденции в развитието на якостните изпитания и тяхното метрологично осигуряване”
 
на 10.01.2012 г. от 16:00 часа в зала 200 на Института по механика
проф. дн Васил Кавърджиков ще изнесе академична лекция на тема: 
 
„Някои аспекти на съвременните изследвания в областта на приложната механика”
 
От ръководството на направление „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Последна промяна:26-06-2018