Print this page

Новини

Награди и проекти


спечелени през 2011 от млади учени от Института по механика - БАН

Нашият млад колега гл.ас. д-р КИРИЛ СТОЯНОВ ЩЕРЕВ е награден с "Грамота за научни постижения" в конкурса за високи научни постижения за 2011 на Съюза на учените в България. Отличието е за резултатите в неговата дисертация „Числено моделиране на микро-течения на свиваем, вискозен, топлопроводящ газ“.

Млади учени от Института по механика - БАН спечелиха финансиране на обща стойност над 130 хиляди лева по програмата на Фонд научни изследвания към МОМН  "МЛАДИ УЧЕНИ 2011". Проектите и техните ръководители са:

МЕХАТРОННИ ПОДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПЕРАЦИИ С БИОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ, ръководител д-р Тихомир Тянков.

МОДЕЛИРАНЕ НА ЕФЕКТИ ОТ ВЛИЯНИЕТО НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЛЪЧИ И СЛЪНЧЕВИЯ ВЯТЪР ВЪРХУ ОКОЛОЗЕМНОТО ПРОСТРАНСТВО, с ръководител д-р Поля Добрева.

РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТМИ, ЧИСЛЕНИ СХЕМИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В МИКРОФЛУИДИКАТА И ФЛУКТУАЦИОННО ИНДУЦИРАНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, с ръководител д-р Кирил Щерев.


Последна промяна:26-06-2018