Print this page

Новини

Академична лекция на доц. д-р Светослав Николов


на 9.12.2011 г. от 14:00 часа в зала 300 на Института по механика

Уважаеми колеги,

 

На 9.12.2011 г. от 14:00 часа в зала 300 на Института по механика

доц. д-р Светослав Николов ще изнесе академична лекция на тема:

 

„Многомащабно моделиране на биоматериалите: предизвикателства и перспективи за иновации в материалознанието”

 

От ръководството на направление „Механика на деформируемото твърдо тяло”


Последна промяна:26-06-2018