Print this page

Новини

Лекция на проф. Ян Славяновски


на 24.11.2011 от 11:00 часа в зала 300 на Института по механика
Уважаеми колеги,
На 24.11.2011 от 11:00 часа в зала 300 на Института по механика
професор Ян Славяновски от Института по фундаментални технологични изследвания на Полската академия на науките
ще изнесе лекция на тема:
Homogeneously deformable bodies and related geometric problems
Поканени са всички интересуващи се. От ръководството на направление "Механика на деформируемото твърдо тяло"

Последна промяна:26-06-2018