Print this page

Новини

Дни на Биомеханиката - 2011


„Дни на Биомеханиката - 2011"  03.11-05.11.2011 г. в Института по механика към БАН

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БИОМЕХАНИКА

ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА- БАН 

организират 

„Дни на Биомеханиката - 2011"

03.11-05.11.2011 г. 

НОВО: Програмата на конференцията в PDF формат може да се свали ТУК

          Книжката с резюмета на докладите може да се свали в PDF формат ТУК

Тематични направления 

● Клинично и тъканно инженерство;  ● Клетъчна и молекулярна биомеханика;

● Реология на биологични тъкани и флуиди; ● Преносни явления в биологични системи;

● Механика на биопроцесни системи; ● Компютърни методи в биомеханиката;

● Биомеханика и управление на движенията; ● Ортопедична биомеханика;

● Рехабилитационна биомеханика; ● Спортна биомеханика; ● Биомеханика и спортна медицина

 Важни дати 

20.09.2011- получаване на резюме- до 200 думи на англ. език

05.10.2011- изпращане на информация за приетите доклади

20.10.2011- получаване на пълния текст на доклада- до 6 стр., на англ. език  

След рецензиране приетите доклади ще бъдат публикувани в списанието Series on Biomechanics

 Такси: 50 лв за 1 доклад; 85 лв за 2 доклада; 35 лв за докторанти и студенти; 50 евро за чуждестранни участници

 За членове на БДБ таксите са: 20 лв за 1 доклад; 35 лв за 2 доклада; 10 лв за докторанти и студенти 

За информация и изпращане на резюмета:  e-mail: gergana@imbm.bas.bg


Последна промяна:26-06-2018