Print this page

Новини

НАУЧЕН СЕМИНАР НА НАПРАВЛЕНИЕ “БИОМЕХАНИКА”


14.07.2011 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 14.07.2011 г. (четвъртък) от 10:00 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе научен семинар на направление "Биомеханика" към Института по механика, на който

д-р Елисавета Дрозд

от Института по топло- и масообмен към НАН на Беларус ще изнесе доклад на тема:

 

AFM applications in biology


Настоятелно ви каним да присъствувате и да участвувате в научния семинар.

От ръководството на
Секция " Биомеханика" към ИМех

12.07.2011 г.


Последна промяна:26-06-2018