Print this page

Новини

Семинар-дискусия


На 20.06.2011 (понеделник) от 15.00 в зала 300

Уважаеми колеги,

На 20.06.2011 (понеделник) от 15.00 в зала 300 ще се проведе семинар-дискусия в рамките на задача "Математическо моделиране на спрегнати процеси в еднофазни нееднородни и многофазни среди" към тема „Аналитично и числено моделиране" на МДТТ. Доклад на тема

Coupled Water Flow and Heat Transfer near the Subsurface - Comparison between Numerical and Field Data

ще изнесе д-р ROSANGELA SVIERCOSKI, Мария Кюри стипендиант в ИИКТ-БАН, секция Научни изчисления (прикачен е файл с резюме на доклада).

Поканват се всички интересуващи се.

С уважение, Мария Дачева, координатор на задачата


Последна промяна:26-06-2018