Print this page

Новини

Сребърен медал от изложението "International Exhibition of Inventions of Geneva 2011"


за разработка с участие на учени от Института по механика - БАН
Сребърен медал от 39-то  изложение International Exhibition of Inventions of Geneva 2011 за съвместна разработка на учени от Института по механика и Института за информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките и Техническия Университет - София
Световното изложение за иновации и изобретения International Exhibition of Inventions of Geneva 2011 се проведе тази година (2011) в гр. Женева, Швейцария в периода 6-9 април. На него бяха представени иновативни разработки, идеи, изделия и патенти от много страни от всички континенти. Беше представена и българска разработка, в която учените от Института по механика - БАН от секция ''Механика на дискретни системи'' - проф. дн Валентин Абаджиев и доц. д-р Клементина Младенова, имат съществено участие. Разработката е съвместна с учени от ТУ - София и секция "Вградени интелигентни технологии" на ИИКТ-БАН с ръководител доц. д-р Димитър Карастоянов. На изложението в Женева разработката е отличена със сребърен медал.

Разработката се нарича "Теоретично и експериментално изследване на ефекта "комбиниран удар"". Става въпрос за високоскоростна щамповъчна преса с ракетен двигател. За този нов тип индустриално задвижване се предлага управление на тягата, на момента за стартиране и на момента на спиране на ракетния двигател (евентуално и след удара). При комбиниране на силата на тежестта и допълнителната сила (от ракетния двигател) се постигат по-добри времеви, енергийни и икономически параметри на процеса, както и по-голяма плътност на готовите детайли. Това прави разработката подходяща за приложения с голямо натоварване (напр. скоростни кутии за спортни автомобили). Идеята е приложима за забиване на пилони (за мостове, в невертикални случаи) и за брикетиране на отпадъци (с висока плътност, метални). Изследванията и последвалите разработки са по линия на спечелен конкурсен проект на Национален фонд "Научни изследвания" ´Теоретично и експериментално изследване на ефекта "комбиниран удар""


Материалът е подготвен от доц. дн В. Кавърджиков и доц. д-р Нина Пешева,
Институт по механика-БАН, тел. 979 64 39, e-mail: nina@imbm.bas.bg

Последна промяна:26-06-2018