Print this page

Новини

Национален семинар по стохастика


Сбирка на 27 май (петък) от 11 часа в зала 403 на Института по математика и информатика - БАН
Драги колеги,

Националният семинар по стохастика ще проведе следващата си сбирка на 27 май (петък) от 11 часа в зала 403 на Института по математика и информатика към БАН с доклад на N. Balakrishnan (McMaster University, Canada) на тема

A Random-Sum Wilcoxon Statistic and Its Application to Analysis of ROC and LROC Data.

Поканени са всички интересуващи се !

Освен този доклад, проф. Balakrishnan ще говори на колоквиума на ФМИ в четвъртък, 26 май, от 16:30.

Евгения Стоименова
тел. 979 38 55.

 Последна промяна:26-06-2018