Print this page

Новини

Тържествени заседания


на 19 май 2011 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 300 на Института по механика на БАН
Съобщение

от ръководството на Института по Механика на БАН

На 19 май 2011 г. (четвъртък) от 11:00 часа в зала 300 на Института по механика на БАН ще се проведат общи тържествено заседание по случай 24 май и тържествено заседание на направление Механика на дискретни системи във връзка със 65-годишнината на доц. Александър Череменски. Общите заседания ще протекат при следния дневен ред:

1.) Поздравително слово на Директора на Института по механика по случай 24 май
2.) Академично слово на доц. Череменски
3.) Разни

 


Последна промяна:26-06-2018