Print this page

Новини

Семинар


11 май 2011 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика, БАН - семинар на научното структурно звено Математическо моделиране и числени симулации в механиката
Семинар на научното структурно звено Математическо моделиране и числени симулации в механиката

На 11 май 2011 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика, БАН ще се проведе разширен семинар на научното структурно звено Математическо моделиране и числени симулации в механиката, на който доц. д-р Стефан  К. Стефанов, ще представи за обсъждане дисертационния труд за придобиване на научната степен "доктор на науките" на тема
Флуктуации, неустойчивост и самоорганизация в разреден газ. Математическо моделиране и числени симулацииПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ.


Последна промяна:26-06-2018