Print this page

Новини

Дискусия


Status and Problems of the Bulgarian Science Fund (1990-2011) - 14 април 2011, 14 ч. в Големия салон на БАН
Дискусия организирана от Съюза на учените в България
Status and Problems of the Bulgarian Science Fund (1990-2011)
by B.V. Toshev, University of Sofia

Четвъртък, 14 април 2011 г., 14 ч. в Големия салон на БАН:
ПРИНОСЪТ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" ЗА РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА НЕГОВАТА ДЕЙНОСТ
Встъпителен доклад на проф. дхн Борислав Тошев,
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Последна промяна:26-06-2018