Print this page

Новини

ФНИ - лекция


В сряда, 23 март, от 17 часа в 210 зала на Химическия Факултет: "Работата на Фонд "Научни изследвания" през 2010 г." от член-кор. проф. Емил Хорозов
В сряда, 23 март, от 17 часа в 210 зала на Химическия Факултет, лекция на тема

"Работата на Фонд "Научни изследвания" през 2010 г."

ще изнесе член-кор. проф. Емил Хорозов, бивш управител на фонда.

Поканени са всички, които се интересуват от проблемите на развитието и финансирането на науката у нас.


On Behalf оf Borislav Toshev
To: Лазарин Лазаров
bulgarianscienceproblems@yahoogroups.com

Последна промяна:26-06-2018