Print this page

Новини

Награда Питагор


Награда Питагор за доц. Костадин Костадинов от Института по механика към БАН

Нашият колега доц. Костадин Костадинов бе удостоен с наградата „Питагор” в инженерните науки за научната си работа в областта на микро и нанороботиката и мехатрониката. За последните три години изследванията на доц. Костадинов са посветени на нова роботизирана технология за производството на микропродукти с приложение в микроелектрониката, микромеханиката, оптиката, както и в биоинженерството за микро и наноманипулации в биологията. Доц. Костадинов, съвместно с колеги от БАН, разработва и първия български робот Хидро-МиНа за клетъчни микроманипулации и хибриден монтаж на микро продукти. За последните три години, доц. Костадинов има 28 публикации, седем заявки за изобретения, публикациите му са цитирани 43 пъти, един от създателите е на spin-off фирма за производство на роботи за инвитро оплождане при реализация на метода ИКСИ.

Повече за наградите Питагор:

http://www.bas.bg
http://www.mon.bg/news-home/2009/11-03-01_pitagor.html
www.pitagor.bg

Последна промяна:26-06-2018