Print this page

Физико-химична механика

Заседание на Обединения семинар по механика


На 11.11.2008г. от 15:00 в зала 200 на ИМех ще се състои предзащита на дисертация за получаване на научната степен "доктор на техническите науки" от ст.н.с. Александър Череменски.

Темата на дисертацията на ст.н.с.2 ст. к.ф.-м.н. Александър Георгиевич Череменски е

Управление и стабилизация на някои класове механични системи

1. Структурна теория на линейните системи

2. Лагранжеви системи със зададени интегрални многообразия

3. Активно управление на ориентацията на спътник

Поканват се членовете на Семинара и всички заинтересовани.

Преседател на Обединения семинар по механика: 

ст.н.с.1 ст. дтн М. Миховски

 


Последна промяна:13-06-2017