Print this page

Новини

Общо събрание на учените


На 10 декември 2010 г. (петък) от 10:00 часа в зала 510 ще се проведе Общо събрание на учените от Института по механика, БАН
СЪОБЩЕНИЕ

 


На 10 декември 2010 г. (петък) от 10:00 часа в зала 510 ще се проведе Общо събрание на учените от Института по механика, БАН при следния дневен ред:
 
1. Избор на представители на Института по механика в Общото събрание на БАН.
2. Разни.
 
Моля за присъствието на всички служители. Обявеният час е 10:00 часа, тъй като по-късен час затруднява провеждането на няколко тура от изборите.

 

03 декември 2010 г. Председател на Общото събрание: доц. Е. Захариев


Последна промяна:26-06-2018