Print this page

Новини

Семинар - лекция на д-р Хененбер


На 30 ноември 2010 г. от 14.00 ч. в зала 200 - лекция на д-р Хененберг от Свободния университет на Брюксел, Белгия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 30 ноември 2010 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 200

Почетният член на Института по механика

д-р Марсел Хененберг

от Свободния университет на Брюксел, Белгия

ще изнесе доклад на тема:

 

On the Hill equation describing oscillations of a ferrofluid free surface in a vertical magnetic field.


ПОКАНВАТ СЕ ВСИЧКИ ИНТЕРЕСУВАЩИ СЕ.

 


Последна промяна:26-06-2018